รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท (รอบสอง) สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ สอบสัมภาษณ์ วันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) แบบ 1.1 ฐานโท ภาคปกติ สอบสัมภาษณ์ วันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับการจากไปของ ผศ.ดร.จิตเทพ ประสิทธิ์อยู่ศีล

 

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง กับการจากไปของ ผศ.ดร.จิตเทพ ประสิทธิ์อยู่ศีล