ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับการจากไปของ ผศ.ดร.จิตเทพ ประสิทธิ์อยู่ศีล

 

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง กับการจากไปของ ผศ.ดร.จิตเทพ ประสิทธิ์อยู่ศีล