รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563

รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563

รับสมัครทาง Internet [1 พ.ย. - 27 ธ.ค.62] | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน [2 ม.ค.63] | สอบข้อเขียน [7 ม.ค.63] | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ [7 ม.ค.63 15.00 น.] สอบสัมภาษณ์ [8 ม.ค.63] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ณ Website บัณฑิตวิทยาลัย วันที่ 22 ม.ค.63

Staff

Asst. Prof.Dr. Patiroop Pholchan
Asst. Prof.Dr. Patiroop Pholchan
Head of Department
Dr.Pimluck Kijjanapanich
Dr.Pimluck Kijjanapanich
Deputy Head of Environmental Engineering
Dr.Saoharit Nitayavardhana
Dr.Saoharit Nitayavardhana
Assistant Head for Laboratory Affairs
Asst.Prof.Dr.Pharkphum Rakruam
Asst.Prof.Dr.Pharkphum Rakruam
Academic Program Chair

Happy Students